ความรู้ทั่วไป

หนุ่มใจบุญ เปลี่ยนกระต๊อบเป็นบ้าน ให้ຍายหลานรวม 14 คน

ຍายสั งเวียนเป็นใคร ຍายสั งเวียนคือคุณຍายที่สร้างกระต็อบหลังเล็กๆ อยู่กลางท้องนา

ซึ่งกระต็อบหลังที่ว่านั้นไม่ได้เป็นเพียงที่พักของคุณຍายเท่านั้น แต่ภายในกระต็อบหลังนั้นกลับเป็นที่พักอาศัย

ของคุณຍายร่วมกับหลานๆ อีก 13 คน ซึ่งจากเพจเฟชบุ๊กวรเชษฐ์ เอมเปีย (เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล)

ได้มีการบอกเล่าเรื่องราวของคุณຍายสังเวียน พร้อมที่มาที่ไปก่อนเที่เขาจะตัดสินใจช่วยสร้างบ้านหลัง

ใหม่ให้กับคุณຍายและหลานๆ โดยได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นๆ มากมาย โดยเชษฐ์

ได้โพสต์เล่าเรื่องราวกว่าจะมาเริ่มต้นสร้างบ้านให้คุณຍายว่า “อน าค ตใหม่ของหนูๆ 13คนและຍายสั งเวียน”

ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ จากที่แกต่อสู้ชีวิ ตมาเป็นสิบๆ ปี เพื่อหลานๆ หลายๆ ท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตาม

Related Articles

Back to top button
Close